fbpx
 

Anmälan och köp

Ledarskapsutbildningen Lead Forward – våga utmana ditt ledarskap

8 900,00 kr ex. moms

(2 kundrecensioner)

Gå en ny ledarskapsutbildning i höst! Uppstart den 30 augusti eller väljer du kursstart den 25 oktober.

 

Ledarskapsutbildning – Lead forward – våga utmana ditt ledarskap.
Ledarskapsutbildningen Lead Forward kommer att ge dig ökade kunskaper om ditt ledarskap på ett helt nytt sätt! En interaktiv webbutbildning under tre månader med sex  utbildningstillfälle och där alla kan vara med oavsett ort!

 

I och med ledarskapsutbildningen Lead Forwards metod kommer du både att utveckla dig själv i ditt ledarskap samt även dina medarbetare och arbetsgrupper. Tillsammans nya förutsättningar för ökad motivation och trivsel på arbetet.

 

I den här utbildningen får du bland annat lära dig: 

 • Hur du kan jobba med nya ledarskapsbeteende och mer utvecklande ledarskap.
 • Framför allt en positiv och utmanande upplevelse av ledarskapsutveckling.
 • Konkreta verktyg att jobba med under utbildningen.
 • Handlingsplan för att utveckla ledarskapet.

 

Målgrupp:
Du är ledare, chef, projektledare inom kommunal eller privat verksamhet. Det passar även för dig som är rektor, eller verksamhetschef inom omsorgen. Alternativ helt ny chef eller vill bli. Vi anpassar och ge förslag på  utbildningsdatum så att utbildningsnivån blir rätt utifrån ditt utbildningsbehov.

 

Skulle du vilja gå den helt individuellt och får personlig coachning kontakta oss då för pris och diskussion med utbildaren.
Går också bra att boka denna som företagsinternt! Anmäl ditt intresse så hör vi av oss!

 

Läs mer om utbildningen i beskrivningen nedan!

Clear

Ledarskapsutbildningen Lead Forward – våga utmana ditt ledarskap. En metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Ledarskap handlar om att väcka lusten och nyfikenheten i hur vi når målet!

 

Det börjar med dig som ledare, vad är jag bra på och vad behöver jag utveckla. Förmågan att vara tydlig i kommunikation och handling så att medarbetarna känner sig sedda och bekräftade. Vara visionär, dvs jobba hela tiden tillsammans med medarbetarna mot de mål man tillsammans har satt upp. Och det viktigaste, att utvärdera och följa upp verksamheten mot satta mål.

 

Det här är en kurs där vi gör en återkoppling genom en anonym enkät från medarbetarna, som ger dig som ledare svar på hur du uppfattas av dem. Metoden kallas Lead forward, som bygger på en form av feedback från medarbetarna. Man kan också utvärdera sig själv via en enkät, självvärdering, om man inte för stunden har en ledarskapsroll. 

 

Pedagogiken bygger på teach-to-learn.

Vilket innebär att våra kunskaper kommer till ytan när vi reflekterar över våra handlingar/beteende i vårt ledarskap. Vi jobbar med självskattning, diskussioner i mindre grupper och coaching.

 

Fokus på kursen ligger på att stärka beteenden som du är bra på och utveckla det du är mindre bra på för din ledarroll.

 • Din förmåga att strukturera och följa upp mål.
 • Förmågan att följa upp spelreglerna och rutiner på arbetsplatsen.
 • Tydliggöra förväntningar på medarbetarna och följa upp dessa.
 • Vara en god förebild.
 • Vara visionär.
 • Hur du arbetar med nytänkande och stimulans av det.
 • Dina starka sidor som ledare
 • Det som behöver utvecklas
 • En handlingsplan för att utvecklas som ledare.
  Handlingsplanen följs upp efter tre månader tillsammans med Rauno för utvärdering mm.

 

Hur arbetar vi med vi med Lead Forward?

LEAD FORWARD utgår från en metod som ger dig som chef en bild av nuläge av hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap. Kursen bygger på feedback från dina medarbetare och som du sedan analyserar via en systematiserad metod. Under utvecklingsinsatsen coachas ni av av Rauno Juustovaara  i en utformad analys- och arbetsprocess.

 

Upplägg och innehåll av utbildningen

Kursupplägg med 6 utbildningstillfälle:

 1. Introduktion lära känna varandra. Teoretisk genomgång av ledarskapsmodellen ”Full Range Leadership Model”
 2. Lead forward, kartläggning, återkoppling på självvärdering eller via medarbetare. Samt konkreta handlingar att träna. Sker i mindre grupper.
 3. Aktivt ledarskap, att agera med fokus på att förebygga avvikelse i beteenden från medarbetarna. Att stärka medarbetarnas kompetens, samhörighet och autonomi. Teori kring drivkrafter och motivation.
 4. Ett villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till klargöra för medarbetarna vad som förväntas av dem. Tydlighet och förväntningar på varandra.
 5. Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. Vi jobbar utifrån Master mind, pedagogiskt workshops om problemlösning.
 6. Nya mål och utmaningar i ledarskapet. Delge varandra erfarenheter och lärdomar från kursen samt nästa utmaning i ledarskapet. Handlingsplan för fortsatt ledarskap.

 

Vi jobbar med strukturerat arbetsmaterial och litteratur, i workshops, Master mind och inlämnings uppgifter.

 

Lead Forward - en liten bok om ledarskap, bild för WEB

Utbildningen är en digital interaktiv webbutbildning under tre månader. Utbildningen består av sex utbildningstillfälle å ca 2 timmar.  Se mer detaljer i kursbeskrivningen nedan. I kursavgiften ingår utbildningen, gruppsamtal, coachning, individuellt och i grupp, rapportering och feedback gällande enkät, kursbok, kursdokumentation samt diplom.

 

 

 

Observera att anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än sju dagar före utbildningens start faktureras hela avgiften.

 

Övrigt
Om kursledaren: Rauno Juustovaara föreläsare, ledare, coach samt utbildare inom ledarskap, medarbetarskap och effektiva team. Delägare i ToGetThere  som jobbar med ledarskapsutveckling och team. Erfarenhet från 24 år som pedagog på Lillsved idrottsfolkhögskola där han har specialiserat sig på ledarskap och av att leda grupp och grupprocesser. Skapat ett utepedagogiskt lärorum i naturen kring Lillsved. Långvarig erfarenhet av ledarskap inom idrott och andra organisationer.

 

Driver eget utbildningsföretag Juust Education and adventure med inriktning mot effektiva team och ledarskap. Exempel på uppdrag under flera år t.ex. hos Mariehamns kommun, Söderhamns kommun, Västmanlands landsting samt privat verksamhet. Utveckling av nya utbildningar och utveckling av personalgrupper  hos i skolor, t.ex. Lillsved.

Kursdatum

30 augusti, 25 oktober

2 recensioner av Ledarskapsutbildningen Lead Forward – våga utmana ditt ledarskap

 1. Tore Andersson

  Hej, Jag heter Tore Andersson och jobbar som chef i Nacka kommun med ansvar för Idrottsdrift, Nyckelvikens naturområde, intern fastighetsservice samt övergripande fastighetsfrågor.
  Jag har genomgått denna utbildning och jag är nöjd. Fokus på sätt saker, framåtsyftande och enkel att ta till sig. Känns att den bygger på faktiska erfarenheter, god etisk grund och tro på allas förmåga. Kul att som gammal chef bli utmanad och tänka ett steg vidare…
  Jag kan rekommendera denna utbildning till både nya och mer rutinerade chefer men även andra som jobbar med ledarskap. Nyttigt, intressant och kul!

 2. Christina Hjelmar

  Jag heter Christina Hjelmar och arbetar som platschef och rektor på Lillsveds idrottsfolkhögskola.
  Feedback i vanlig mening kan vara tufft, men denna formen är framåtriktad och ger en känsla av att vi gör det tillsammans, vi hjälps åt. Alla har vi utvecklingsområden och med hjälp av detta verktyget blir det tydligt och konkret.
  Jag rekommenderar utbildningen till chefer som vill utvecklas.

  Med vänliga hälsningar

  Christina Hjelmar
  Platschef och rektor
  070-624 36 03

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.