fbpx
 

Projektutbildningar – kompetensutveckling online – VeaLearn

VILL DU BLI EN RIKTIGT VASS PROJEKTLEDARE?

Projektutbildningar online passar blivande som erfarna projektledare och ger dig kompetens att driva projektet från beställning till slutliga mål.  Samtidigt som du säkerställer kvalité och risker. Du får veta vad som förväntas av dig i din roll som projektledare. Vidare vilket stöd du kan förvänta dig från beställare, styrgrupp, referensgrupp och projektmedlemmar och vad de behöver från dig. Du får också tillgång till facklitteratur, mallar och verktyg som är anpassade för projektledning.

 

Projektutbildningarna online är diplomerade 

Detta  innebär att du erhåller diplom och specifikation efter du besvarat kunskapsfrågorna efter varje delmoment och genomgått hela utbildningen. Kontrollfrågorna är framtagna tillsammans med utbildaren. Utbildningarna är personliga med licens.

 

Målgrupp
Både för dig som är helt ny som projektledare och för dig som har arbetat med projektledning en längre tid har glädje av våra projektutbildningar online och böcker för att utveckla och förädla din projektledarkompetens. Även du som är beställare, medlem i styrgrupp, referensgrupp och projektgrupp har glädje av att förstå hela projektprocessen.

FÖREDRAG ONLINE ingår i våra förmånliga utbildningspaket

Klicka på bilden ovan för att se föredragen.

PROJEKTUTBILDNINGAR  ONLINE – KOMPETENSPAKET, DIPLOMERADE UTBILDNINGAR SAMT FACKLITTERATUR

Varför startar och driver du ett projekt?

Ofta används ordet projekt lite slarvigt idag. Så vad krävs egentligen för att du ska kunna göra ett bra jobb som projektledare eller om du har en annan roll i en projektorganisation?

 

Till skillnad från löpande verksamhet driver man ett projekt inom en begränsad tid och ett avgränsat område. Beställaren av projektet definierar mål, en avgränsad projektbudget och en organisation som är tillsatt för att kunna utföra projektuppdraget och nå det specifika projektets mål. Beställaren utser även projektledaren. Sen finnas ett antal andra funktioner för att säkerställa att projektet styrs åt rätt håll, är verklighetsförankrat, leds på ett bra sätt och har tillgång till rätt kompetenser och resurser. Välkomnen att ta del av våra projektutbildningar online!