Projektmodeller ger grunden till fungerande projekt 

Författad av VeaLearn Utbildning

2020-09-28

Personligt-ledarskap-utbildare-Eva-Swede
Eva Swede
Utbildare, coach och skribent
Fri & Stark AB i samarbete med VeaLearn

Projektmodeller ger grunden till fungerande projekt

Idag används ordet projekt ganska brett, men vad innebär det egentligen? Det beror ju på vem som tolkar det. Vad ett projekt är, beskrivs tydligt i olika projektmodeller. Gemensamma definitioner ger en tydlighet som ökar möjligheten till ett bra resultat i projektet.

Att arbeta i ett projekt är ett speciellt arbetssätt. Olika projektmodeller har tagits fram för det unika arbetssättet och ha en tydlig ram. Gemensam är att ett projekt alltid ska ha ett start- och slutdatum. Det är även avgränsat på olika sätt, med tydliga roller. Projektgruppen är ofta sammansatt enbart för den här uppgiften och ska ha en specifik budget.

Hur driver du ett projekt på ett professionellt sätt?

För att driva ett projekt krävs det att du som projektledare har en grundläggande kompetens inom projektledning. Det innebär du får ett verktyg för att genomföra projektet på bästa sätt. Du behöver till exempel veta: 

  • projektets beställare, mål, olika faser, milstolpar, vem som tar beslut och vilka dokument som är styrande
  • vilka personella resurser du har och vilken budget du förfogar över
  • vilket mandat du har innan du ska lyfta en fråga till styrgruppen eller beställaren.

Utöver sakkunskaper inom området är även ledarskapet centralt. I arbetet ingår även möten med olika intressenter och medarbetare. För att hålla dessa möten behöver du dessutom vara en intresserad mötesledare. Du behöver kunna hålla mötet levande och intressant och även kunna möta frågor och invändningar från gruppen. Det ingår riskanalys och hantering av risker i projektet.

Driv projektet med samsyn

Innan ni i projektgruppen sätter igång ett projekt, sätt er ner och kom överens om vad det innebär- hur ska just ni jobba i projektet så det finns en samsyn om arbetsmetoder och mål? Med gemensamma förväntningar på resultatet och processen som leder dit är det större chans att projektet lyckas nå målen.

Min personliga erfarenhet är att även om det rör sig om små projekt så har du en stor nytta av att förstå stegen i hur man genomför ett projekt. Utbildningar i projektledning genom åren givit mig en överblick över start, mål och olika etapper. Jag har haft stöd i projektmodellerna på vägen mot målet. Det har givit mig möjlighet till ett agilt, snabbfotat, agerande. Genom överblicken har jag kunnat parera hinder, möjligheter och risker under projektets gång.

Nytt kompetenspaket för dig som vill lära få kunskap om projektledning

Nu finns det ett nytt utbildningspaket ” Projektledningsutbildningar – kompetenspaket för projektledare” som är skapat för dig som vill få grundskaper i projektledning och projektmodeller. Det är ett komplett utbildningspaket med inte mindre än tre diplomerade onlineutbildningar samt facklitteratur och onlineföredrag.

Kompetenspaket för projektledare har följande innehåll:

  • Projektledarskap- projektsledning grundkurs
  • Projektledarskap – projektledning fördjupning
  • Diplomerad mötesledare
  • Facklitteratur”Psykologi för projektledare”
  • Föredrag online – föreläsningar från olika föreläsare inom olika ämnesområden.

Du kanske också gillar…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.