Anneli Godman klar som föreläsare på ledarskapskonferens i Sickla

Författad av VeaLearn Utbildning

2016-12-20

Anneli Godman – Den ofrivilliga stressexperten

Anneli Ekström Godman är en av Sveriges främsta föreläsare och experter när det kommer till ämnet hjärnan och stress. Med en personlig erfarenhet av mer än 10.000 “stresstimmar” tillsammans med gedigen utbildning kopplad till stress och dess påverkan av oss på både psykologisk-, beteende- och neurologisk nivå blir Anneli Godman “den ofrivilliga stressexperten”.

Den egna utmattningsdepressionen, mindfullness och hjärnforskning var faktorer som bidrog till starten för Anneli’s populära föreläsningar. Intresset för mental hälsa blev också grogrunden till det egna företaget ”Mental Ergonomi”.

-Jag hittade flera verksamma och relativt enkla verktyg som hjälpte och hjälper mig i vardagen. Utifrån det skapade jag “Mental Ergonomi” eftersom jag tror att fler söker praktiska verktyg som verkligen hjälper och som är möjliga att använda i en fullmatad vardag, fortsätter hon.

Annelis arbete går i mångt och mycket ut på att dela med sig av egen kunskap och erfarenhet för att bli en typ av medlare för andra som finner sig i situationer där prestation och välmående inte lyckas gå hand I hand. Att vara en bro mellan forskning och vardag genom att göra rön från den moderna kognitiva hjärnforskningen användbar i vardagen, blir en del av hennes bidrag till att ledsaga dem som finner stressen överväldigande. Med sin personliga erfarenhet och den kunskap som år av studier gett blir Anneli Godman just det -en ledsagare som visar vägen och guidar till samverkan mellan fakta och vardagsliv.

-Till exempel bidrar jag med att öka förståelsen för hur vi påverkar varandra i den interaktion vi har på en arbetsplats och att den påverkar stressnivåer, prestationsförmåga och välmående i hög grad. Den ökande psykiska och stressrelaterade ohälsan handlar absolut inte bara om att ha för mycket att göra. Den handlar till väldigt stor del om hur vi bemöter varandra.

Det man avläser i Annelis arbete är hennes vilja och förmåga att få oss att börja jobba med vår hjärna istället för mot den.

-Mitt mål är att fler ska kunna upptäcka sin egen förmåga att ta ansvar för det egna välmåendet samtidigt som man minskar stressen och bibehåller en hög prestationsförmåga.

Under konferensen “Hjärna-aktivt ledarskap till medarbetarskap” ser vi fram emot att med hjälp av Anneli Godman få reda på mer om hjärnans betydelse för prestation, samverkan och välmående. I just detta forum belyser hon speciellt vår sociala hjärna och hur vi med ett mer ”hjärnvänligt” beteende kan skapa en bättre social arbetsmiljö för både oss själva och våra medarbetare.

Du kanske också gillar…

0 kommentarer