fbpx
 

Lead Forward – våga utmana ditt ledarskap

Lead Forward – våga utmana ditt ledarskap

Vad är Lead forward?

LEAD FORWARD är en återkopplingsmetod för ledarutveckling och som bygger på framåtanda och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback. Ledarskapsutbildningen är en digital interaktiv webbutbildning med sex träffar på nätet å ca 1,5 timmar varje utbildningstillfälle.

 

Du själv väljer utvecklingsområden utifrån feedback från din omgivning.  Mellan träffarna sker indivuellt arbete genom att läsa en bok om ledarskap och genomföra ett antal övningar i reflektionsbok för ledare. Under träffarna kommer kommer vi att arbeta både med gruppsamtal och coaching individuellt och i grupp.

 

I utbildningen får du bland annat lära dig:

  • Hur du kan jobba med nya ledarskapets beteende och mer utvecklande ledarskap
  • Framför allt en positiv och utmanande upplevelse av ledarskapsutveckling.
  • Konkreta verktyg att jobba med under utbildningen
  • Handlingsplan för att utveckla ledarskapet

 

Målgrupp:
Du är ledare, chef, projektledare inom kommunal eller privat verksamhet. Rektor, ledare inom omsorgen. Vi kör också denna utbildning i variant om du vill bli chef/teamledare, är nybliven chef. Vi placerar in dig i rätt grupp. Ange i kort din status/ yrkesroll i meddelande rutan så tar vi kontakt med dig.

Ledarskapsmodellen i Lead forward

LEAD FORWARD är den så kallade metod, vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd. Full Range Leadership Model (FRLM) finns beskriven i boken “En liten bok om ledarskap” av Stefan Söderfjäll. Kursboken ingår i utbildningen.

 

I FRLM betraktas ledarskap som en social påverkansprocess i vilken en ledare påverkar en eller flera medarbetares motivation, prestationer och välmående genom sitt sätt att agera.

 

Feedbackrapporten sammanfattar medarbetarnas svar på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka områden som de anser att chefen bör utveckla i sitt ledarskap

Kartläggningen bygger på tre kategorier av ledarbeteenden:

  1. Aktivt ledarskap, att agera med fokus på att förebygga avvikelse i  beteenden från medarbetarna. Att stärka medarbetarnas kompetens, samhörighet och autonomi. 
  2. Ett villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till klargöra för medarbetarna vad som förväntas av dem.
  3. Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel.

Praktisk information

          Digital interaktiv webbutbildning
          

Vad ingår i utbildningen?
Sex utbildningstillfälle. Utbildning, gruppsamtal, coachning, individuellt och i grupp. Rapportering och feedback gällande enkät(extra tilläggstjänst)  Kursbok, kursdokumentation och diplom.


Kursstarter
Se i anmälan.

 

Utbildningstid: Sex månader.
Sex utbildningstillfälle å 1, 5 tim, samt egna studier, övningar och inläsning av kurslitteratur. 

Pris: 7 600 kr ex moms. 
Önskas feedbackprocessen ” Feed Fordward” extra tillägg 1 500 kr ex moms

Betalningssätt: Faktura(företag), direktbetalning, Klarna
OBS: Betalning oss tillhanda innan kursstart!

    
          Minst antal deltagare : 6

Företagsintern utbildning
Denna utbildning kan även fås företagsinternt.
Kontakta oss för upplägg.

Kontakt
Lisbeth Halldin

Mail: info@vealearn.se
Telefon kontoret: 08-773 15 25
Mobil: Lisbeth: 0735-15 22 25

Hur jobbar vi med Lead Forward?

LEAD FORWARD utgår från en metod som ger dig som ledare en nulägesbild av hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap. Utbildningen bygger på feedback från dina medarbetare och som du sedan analyserar via en systematiserad metod.

 

Pedagogiken bygger på teacht-to-learn, att våra kunkskaper kommer till ytan när vi reflekterar över våra handlingar/bettende i vårt ledarskap. Efter att ni tagit del av beskrivningen görs en planering av utvecklande åtgärder för att stärka ditt ledarskap. Under utvecklingsinsatsen coachas du i en utformad analys- och arbetsprocess. 

Upplägg

Tillfälle dag 1, – introduktion och utbildning. Därefter egna studier genom att läsa boken ”En liten bok om ledarskap” av Stefan Söderfjäll. ” samt uppgifter. Tillfälle dag 2  – 5  utbildning, gruppsamtal, coachning individuellt och i grupp.  Tillfälle, dag 6 – halvårsuppföljning. Utbildningsdatum sätts efter första utbildningstillfälle tillsammans med kursdeltagarna.

 

OBS: Allra bäst resultat får du om du gör detta tillsammans med dina medarbetare om du har personalansvar idag eller kommer att få vilket resulterar än mer glädjefylld arbetsplats. Då lägger du till det digitala verktyget – feedback som utbildningsledaren hantera mot medarbetare för att sammanställa rapporten och coacha utifrån resultat. 

 Pris 1.500 kr ex moms, kontakta oss eller ta kontakt med utbildare efter första utbildningsdagen. 

 

Möjlighet att ta del av VeaLearns onlineföredrag i vilket innebär ca 400 onlineföredrag från Föredrag.se. – värde ca 1195 kr per person/år.

Lead Forward - process för nya utbildningen, bild för WEB
Lead Forward Rauno Juustovaara utbildare, bild

Om kursledaren

Rauno Juustovaara föreläsare, ledare, coach samt utbildare inom ledarskap, medarbetarskap och teambuildning. Erfarenhet från 24 år som pedagog på Lillsved idrottsfolkhögskola där han har specialiserat sig på ledarskap och av att leda grupp och grupprocesser. Detta intresse lede till ett skapande av ett utepedagogiskt lärorum i naturen kring Lillsved. Långvarig erfarenhet av ledarskap inom idrott och andra organisationer.

 

Utbildare även för SISU idrottsutbildarna i Stockholm. Driver eget utbildningsföretag med inriktning mot teambuilding och ledarskap. Exempel på uppdrag under flera år t.ex. hos Mariehamns kommun, Söderhamns kommun, Västmanalands landsting samt privat verksamhet.  Utveckling av nya utbildningar och utveckling av personalgrupper  hos i skolor, t.ex. Lillsved, Skultuna skola.

 

Ägare och driver företaget Juust Education and adventure

Lead Forward - en liten bok om ledarskap, bild för WEB

Observera att anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningens start faktureras hela avgiften.