Lead Forward – våga utmana ditt ledarskap

Lead Forward – våga utmana ditt ledarskap

Vad är Lead forward?

LEAD FORWARD är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Det innebär att  feedforward är ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.

 

Utbildningen ger dig

  • Förändrat ledarskapsbeteenden och mer positiva medarbetare.
  • Framför allt en annorlunda och positiv upplevelse av ledarskapsutveckling.
  • Stöd från medarbetarna i din ledarutveckling
  • Handlingsplan för att utveckla ledarskapet

 

Målgrupp:
Du är ledare, chef, projektledare inom kommunal eller privat verksamhet. Rektor, ledare inom omsorgen.

Ledarskapsmodellen i Lead forward

LEAD FORWARD är den så kallade metod, vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd. Full Range Leadership Model (FRLM) finns beskriven i boken “En liten bok om ledarskap” av Stefan Söderfjäll. Kursboken ingår.

I FRLM betraktas ledarskap som en social påverkansprocess i vilken en ledare påverkar en eller flera medarbetares motivation, prestationer och välmående genom sitt sätt att agera.

Feedbackrapporten sammanfattar medarbetarnas svar på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka områden som de anser att chefen bör utveckla i sitt ledarskap

Kartläggningen bygger på tre kategorier av ledarbeteenden:

  1. Avvikelsebaserat ledarskap, beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.
  2. Ett villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till klargöra för medarbetarna vad som förväntas av dem.
  3. Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel.

 

Praktisk information

          Utbildningslokal, Sthlm, Nacka Strand
          VeaLearn, Cylinderväg 18, plan 8.
          

Vad ingår i utbildningen?
Introduktion av metoden(halvdag) Rapportering och feedback gällande enkät, Coachning, Feedback i grupp(halvdag) Kursbok, kursdokumentation och diplom.

Aktuella datum Stockholm:
Kursstart den 15/5  uppföljning dag 2 den 4/6. Halvårsuppföljning
den 1/10.

 

Utbildningstid:
Två halvdagar  + 1 halvdag efter 6 månader. Från kl 09.00 – 12.00.
Registrering och fika från kl. 08.40.

Samt egen tid för studier. 

Pris: 8 900 kr ex moms. Önskas feedbackprocessen ” Feed Fordward” extra tillägg 1 500 kr ex moms
Betalningssätt: Faktura(företag), direktbetalning, Klarna
OBS: Betalning oss tillhanda innan kursstart!

          Max antal deltagare : 10 st per kurs
          Minst antal deltagare : 6

Logi – finns flera hotell i närområdet.
Vi hjälper gärna till med bokningen.

Företagsintern utbildning
Denna utbildning kan även fås företagsinternt.

Kontakt
Lisbeth Halldin

Mail: info@vealearn.se
Telefon kontoret: 08-773 15 25
Mobil: Lisbeth: 0735-15 22 25

Hur jobbar vi med Lead Forward?

LEAD FORWARD utgår från en metod som ger dig som ledare en nulägesbild av hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap. Utbildningen bygger på feedback från dina medarbetare och som du sedan analyserar via en systematiserad metod.

 

Efter att ni tagit del av beskrivningen görs en planering av utvecklande åtgärder för att stärka ditt ledarskap. Under utvecklingsinsatsen coachas du i en utformad analys- och arbetsprocess. Viktigaste av allt är att du gör detta tillsammans med dina medarbetare vilket resulterar än mer glädjefylld arbetsplats.

Upplägg

Dag 1 – introduktion och utbildning. Därefter egna studier genom att läsa boken ”En liten bok om ledarskap” av Stefan Söderfjäll. ” samt uppgifter. Dag två, feedback och utbildning i grupp. OBS: Är du redan chef eller ledare och vill ha feedback från dina medarbetare kan du köpa Feed forward – verktyget.Pris 1.500 kr ex moms, Månatliga uppgifter däremellan, Dag 3 – halvårsuppföljning 1 /10 efter ca 6 månader.

 

Möjlighet att ta del av VeaLearns onlineföredrag i vilket innebär ca 400 onlineföredrag från Föredrag.se. – värde ca 1195 kr per person/år.

Lead Forward - modell för utbildningen, bild för WEB
Lead Forward Rauno Juustovaara utbildare, bild

Om kursledaren

Rauno Juustovaara föreläsare, ledare, coach samt utbildare inom ledarskap, medarbetarskap och teambuildning. Erfarenhet från 24 år som pedagog på Lillsved idrottsfolkhögskola där han har specialiserat sig på ledarskap och av att leda grupp och grupprocesser. Detta intresse lede till ett skapande av ett utepedagogiskt lärorum i naturen kring Lillsved.

Långvarig erfarenhet av ledarskap inom idrott och andra organisationer. Utbildare för SISU idrottsutbildarna i Stockholm. Driver eget utbildningsföretag med inriktning mot teambuilding och ledarskap. Exempel på uppdrag under flera år t.ex. hos Mariehamns kommun, Söderhamns kommun, Västmanalands landsting samt privat verksamhet.  Utveckling av nya utbildningar och utveckling av personalgrupper  hos i skolor, t.ex. Lillsved, Skultuna skola. Ägare och driver företaget Juust Education and adventure

Lead Forward - en liten bok om ledarskap, bild för WEB

Observera att anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningens start faktureras hela avgiften.

 

Kostavvikelse
Har du någon slags matallergi behöver restaurangen veta det i god tid. Ange det i din anmälan alternativt maila till info@vealearn.se senast tre dagar innan kursstart.