fbpx
 

Pedagogik och skola – utbildningar online

PEDAGOGIK – UTBILDNINGAR ONLINE 

Utbildningarna inom ämnesområdet pedagogik vänder sig till dig som på olika sätt arbetar inom utbildningssektorn, i direktkontakt med barn och elever eller på en mer övergripande ledningsnivå. Här hittar du utbildningar inom bland annat konflikthantering i skolan, ledarskap i klassrummet, barnkonventionen och kollegialt lärande.

 

Anställda inom förskoleverksamhet och utbildningssektorn vet att det ställs stora krav på den kunskap och personlighet man förväntas använda sig av i sitt dagliga arbete i mötet med elever och kollegor. Utbildningarna kan ge dig verktyg för att kunna försöka motivera elever, våga utbyta erfarenhet och kunskaper med kollegor eller få inspiration till att prova ett nytt tillvägagångssätt i klassrummet. Utbildningarna kan även med fördel användas som introduktion för personal utan formell utbildning eller som diskussionsmaterial för etablerade arbetslag.

 

VÄLKOMMEN ATT TA DEL AV VÅRA UTBILDNINGAR NEDAN!

FÖREDRAG ONLINE ingår i våra förmånliga utbildningspaket

Medlemsföredrag föreläsare

Klicka på bilden ovan för att se exempel på föredrag.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ALLA SKA MED – ATT FÖREBYGGA ELEVAVHOPP OCH ÖKA GENOMSTRÖMNINGEN

Elevavhopp kan ge stora konsekvenser för den enskilda elev och dennes framtid, samt för samhället i stort. Denna utbildning tar upp just problematiken kring att elever hoppar av skolan, från både grund- till högskolenivå. Utbildningen lyfter bland annat orsakerna till detta samt vilka konsekvenser som följer för individen och samhället. Den innehåller bland annat idén om framgångsrika metoder för att arbeta med detta och tar upp yrkesprogrammens roll.

 

Utbildare: Britt Uddegård. Verksam som rektor och utbildare.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ATT SÄKERSTÄLLA RÄTT BETYGSSÄTTNING OCH ELEVINFORMATION

Denna utbildning riktar sig mot dig som arbetar inom skolan. Utbildning tar dig igenom begrepp likt indikatorer, kunskapsomdömen, validitet samt summativ och formativ bedömning. Den ger dig även kunskaper i bland annat rättssäkerhet, skolverkets allmänna råd och betygssättningsprocessen. Innehållet kan ge dig en ökad trygghet i utförandet av ditt enskilda arbete eller bidra till en gemensam och lärorik kollegial diskussion kring ämnet.

 

Utbildare: Per Måhl. Utbildare med lång erfarenhet inom området. Lärare, föreläsare, fackboksförfattare och expert inom betygssättning.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 2 timmar vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

BARNKONVENTIONEN – FN:S KONVENTION OM BARNS RÄTTIGHETER.

Barnen är framtiden och det är allas ansvar att värna om deras rättigheter. Denna utbildning går igenom barnkonventions innebörd, dess historia och hur den efterlevs i dagens Sverige. Den tar även upp hur man kan arbeta med konventionen samt hur vi ser till att den följs.

 

Utbildare: Paulina Gunnardo. Beteendevetare och konsult, forskningsassistent och föreläsare.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 30 min vilket motsvarar 2 timmars lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

BLI EN BRA UTBILDARE

Denna utbildning hjälper dig som lärare eller annan ledare att förmedla informationen bättre. Den syftar till att du inte bara ska lära dig ny kunskap utan även lära dig att omsätta den praktiskt på arbetsplatsen. Den passar dig som redan är utbildare eller är ny inom området. Innehållet berör bland annat storytelling, bikupor, workshops, motiverande kommunikation, pratiska förberedelser och relationsbyggande.

 

Utbildare: Niclas Mårdfelt, Andreas Olsson, Allie Edwardsson och Gunnar Ekman. Niclas är en unik utbildare som kombinerar forskning och empiri med praktiken. Andreas utbildar i presentationsteknik hos många stora företag. Allie är en framstående föreläsare inom nationell affärsengelska, personlig effektivtet och kommunikation. Gunnar är ekonomie doktor vid Handelshögskolan och tidigare polis, har forskat i 15 år inom ämnet ledarskap. Tillsammans har dom en bred kompetens dom når ut med till sina åhörare.

Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 4 timmar och 30 min vilket motsvarar 2 dagars lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

DEN NYA SKOLAN MÖTER FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Att vara i arbete ger känsla av gemenskap, kompetens och ekonomisk trygghet. Att komma in på arbetsmarknaden är dock inte alltid lätt. Denna utbildning lyfter bland annat vad skolan kan göra för att öka elevernas framtida arbetsmöjligheter. Det tar upp arbetsgivarens perspektiv och samhällstrendernas roll i detta. Innehållet fokuserar till att individer skall få en anställning och behålla denna. Den riktar sig bland annat till dig som är lärare eller elev på gymnasiet.

 

Utbildare: Niclas Mårdfelt. Unik och erfaren utbildare som främst arbetar med verksamhetsförbättrande aktiviteter. Inom detta ämnesområde utbildar Niclas även inom ”Skolans roll för tro, hopp och arbetsglädje”.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

SKOLANS ROLL FÖR TRO, HOPP OCH ARBETSGLÄDJE – SÅ MÖTER VI FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Denna utbildning riktar sig mot lärare, stödpedagoger och annan personal inom skolan som vill vara med och öka arbetsglädjen hos eleverna. Utbildning ger dig verktyg och övningar som för att öka motivationen. Den lyfter även vad som skapar energi, förändringsbenägenhet, självförtroende och arbetsglädje hos elever. Innehållet kan med fördel omsättas direkt i praktiken eller användas i lärande samtal med dina kollegor.

 

Utbildare: Niclas Mårdfelt.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 1 timme och 20 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

EFFEKTIV INLÄRNING – HJÄRNAN, STUDIETEKNIK OCH MOTIVATION

Denna utbildning passar dig som arbetar i direkta inlärningssituationer med elever. Den ger dig råd i hur du lägger upp en undervisning för att stimulera till inlärning på bästa sätt. Den lyfter bland annat studietekniska metoder som syftar till att förbättra metoder för att lära. Begreppen självbild, motivation, planering tas upp samt hur stress kan påverka inlärningsförmågan.

 

Utbildare: Anna Tebelius Bodin. Specialpedagog, författare och utbildare i studieteknik. Utbildar även i ”undervisning och inlärning utifrån hjärnan” i ämnesområdet pedagogik.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 30 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

UNDERVISNING OCH INLÄRNING UTIFRÅN HJÄRNAN

Denna utbildning fördjupar förståelsen gällande inlärning, undervisning och hur hjärnan bearbetar information. Den vänder sig till dig som arbetar inom skolan och vill veta mer om hur t ex intryck sorteras och blir till bestående minnen. Den ger dig bland annat kunskaper gällande uppmärksamhet, långtidsminne och signalsubstansernas påverkan. Det går även igenom hur du kan presentera information och förstärka budskap samt om hur en varierad undervisning och optimal energianvändning hänger ihop.

 

Utbildare: Anna Tebelius Bodin.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 1 tim vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

FRAMGÅNGSRIKA UNDERVISNINGSSTRATEGIER

Denna utbildning passar dig som arbetar som lärare, från förskoleverksamhet till universitet. Den ger dig kunskap, tips och verktyg som du direkt kan omsätta till praktiken. Innehållet ger dig bland annat kunskap om undervisningens framgångsfaktorer och lärandemodeller för elever samt lärare. Den tar även upp arbetsklimatets betydelse och lyfter ledarskapets påverkan.

 

Utbildare: Stefan Hertz. Erfaren lärare, engagerad utbildare, diplomerad coach och författare. Undervisar även inom konflikthantering och ledarskap inom ämnesområdet Pedagogik.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 2 timmar och 50 min vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

LEDARSKAP I SKOLAN OCH PRIVATLIVET

Lärarens roll som ledare i klassrummet påverkar elevernas förmåga till inlärning. Att utveckla sin ledarskapsroll är därmed ett viktigt arbete som gäller för lärare på både förskola och universitet. I denna utbildning får du kunskap i hur du kan utveckla styrkor, du får praktiska råd och verktyg. Den ökar din förståelse för ledarrollen och hjälper dig att vägleda grupper och individer i varierande åldrar. Utbildning berör bland annat begreppen relationskapital, värderingsstyrt ledarskap, grupprocesser och värderingar. Den belyser för- och nackdelar med olika ledarstilar, hur du skapar arenor i klassrummer och leder grupper mot mål.

 

Utbildare: Stefan Hertz.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 2 timmar och 20 min vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

JAG HJÄLPER DIG, DU HJÄLPER MIG

Denna utbildning handlar om hur arbetslag kan införliva ett arbetssätt där man coachar och vidareutvecklar varandra och verksamheten. Den vänder sig främst till lärare, specialpedagoger, handledare, mentorer och ledare inom skolan. Den fokuserar på kollegial handledning som går ut på att pedagoger co-coachar varandra. Du får kunskaper i vad co-coachning inom arbetslaget innebär och kunskap om vilka metoderna man kan använda. Den går igenom vad en respektfull uppföljning innebär samt hur man stöttar varandras utveckling.

 

Utbildare: John Steinberg. Författare,  fil. dr i pedagogik och välkänd inom området. Har medverkat i flertalet TV- och radioprogram. Har författat 50 böcker och hundratals krönikor inom området skola, ledarskap, kommunikation, värderingar och inlärning.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 2 timmar och 20 min vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

VAD ÄR BRA UNDERVISNING?

Att hitta rätt väg i undervisningsdjungeln kan vara en utmaning, dock viktigt för att kunna nå fram. Denna utbildning vänder sig till skolpersonal och lyfter undervisningens olika former och dess betydelse för lärande. Den tar bland annat upp begreppen kvalitetsutveckling, skolans utmaningar och lärarskicklighet. Innehållet ger dig även kunskaper i olika undervisningsmetoder. Den tar även upp synen på kunskap och digitala verktyg.

 

Utbildare: John Steinberg.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

20 RÅD TILL PEDAGOGER

Denna utbildning ger dig 20 konkreta råd i bland annat studiemetoder, undervisning och hur du skapar goda relationer och förtroende hos elever. Den passar dig som behöver en god och bred introduktion till vad det innebär att arbeta som lärare och pedagog, från förskola till universitet. Råden berör även lärmiljö, lärarrollen, rutiner och effektiva grupparbeten.

 

Utbildare: John Steinberg.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 2 timmar och 20 min vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

KOLLEGIALT LÄRANDE

Denna utbildning passar personal och arbetslag inom förskola och skola. Även andra arbetsplatser där verksamhetsutvecklingen bygger på det kollegiala arbetsplatslärandet kan ha användning utav innehållet. Utbildningen ger dig kunskaper i bland annat kollegialt lärande, samtalstrappan och uppföljningssamtal. Den ger dig verktyg för att utveckla ditt lyssnande, frågeteknik och samtalsmönster. Utbildaren har byggt innehållet utifrån egna erfarenheter och forskning inom ämnet.

 

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström. Förskolelärare, utbildare, process- och uppdragsledare samt forskare.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

KOMMUNIKATION MELLAN VUXNA OCH UNGA

Goda relationer bygger på en god kommunikation. För att hjälpa dig vidareutveckla din kommunikativa förmåga ger denna utbildning dig tips och råd på vägen. Innehållet ger dig kunskaper om bland annat Jag/Du-balans, feedback, intentioner och ACT. Den passar dig som yrkesverksam eller privatperson möter unga och vill förbättra dina chanser att kunna nå fram och förstå vad som sker i mänskliga mötet.

 

Utbildare: Jessica Ekman. Utbildare med bred kompetens som håller i flertalet utbildningar inom området vård och omsorg.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

RETORIK – FRAMFÖRANDE TEKNIK

För att hålla ett riktigt bra framförande krävs det kunskap inom området. Är du utbildare, chef eller allmänt intresserad av retorik och att få fram ditt budskap är denna utbildning något för dig. Du får bland annat lära dig om hur du kan använda kroppen och rösten på ett så bra sätt som möjligt. Innehållet går igenom tempo, betoning, röstläge, pausering och andra viktiga bitar ett gott framförande tar hänsyn till.

 

Utbildare: Per Furumo. Kursansvarig på Berghs School of communication för ämnena muntlig framställning och presentationsteknik.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 40 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.