Vad är självledarskap och personligt ledarskap?

Författad av VeaLearn Utbildning

2019-08-20

Utveckla ditt moderna ledarskap

Idag arbetar de flesta av oss mer självständigt än tidigare generationer samtidigt som de yttre förutsättningarna och den snabba teknikutvecklingen sätter ramar för hur vi kan eller vill agera. Globalisering samt digitalisering och robotisering är några exempel. Vissa av förutsättningarna för vårt arbete har vi valt själva. Andra är en följd av yttre omständigheter. En del av dem kan vi välja bort och andra får vi acceptera och förhålla oss till. Förändringen går fort.

Dagens självständiga arbetssätt innebär ett stort personligt ansvar för både chefer, medarbetare och entreprenörer. Med det följer att innebörden i personligt ledarskap behöver förtydligas och utvecklas. Det personliga ledarskapet bottnar i sin tur i individens eget självledarskap, ledarskapet kärna.

För att jag ska trivas med mitt arbete och medverka till ett gott resultat behöver jag kunna hantera både mina inre processer och förhållningssätt och de yttre förutsättningarna på kort och lång sikt. Mitt självledarskap och mitt personliga ledarskap är nyckeln till att utveckla ett modernt ledarskap och jag behöver förstå vad det innebär.

Vad är då självledarskap och personligt ledarskap?

Ledarskap är ett antal processer i mig själv och mellan människor som fortlöpande behöver underhållas för att vi ska nå individuella och gemensamma mål. Jag definierar några olika aspekter av ledarskap så här.

Självledarskap – Att söka möjligheter att agera utifrån vad jag verkligen vill

Självledarskapet är fundamentet för mina val. Jag behöver klargöra och agera utifrån vem jag verkligen är, vad jag vill och vad jag vill göra utifrån min ambition och eventuella konsekvenser av mitt val. Jag kan bl. a ställa mig de här frågorna.

  • Vad vill jag? Vad är viktigt för mig? Bli tydligare för dig själv i vad som motiverar mig till handling och vad som hindrar dig.
  • Vilket är mitt syfte och värderingar? Vilka är mina långsiktiga och kortsiktiga mål?
  • Är jag på väg åt rätt håll? Bestämmer jag själv eller låter jag andra bestämma?
  • Vilken attityd har jag till mig själv?
  • Kan jag vara både tuff och ödmjuk mot mig själv i mina beslut och acceptera det jag inte kan påverka?

Utan den här inre insikten är det svårt för mig att göra medvetna val, känna inre motivation komma till långsiktiga beslut. Självledarskap behövs för att vi ska bli tryggare på insidan och kunna använda och utveckla de kompetenser vi har och behöver.

När vi känner oss trygga i vårt självledarskap kan vi även bidra bättre i våra team. Om vi på individnivå är känslomässigt och mentalt förberedda kan vi på ett betydligt effektivare och tydligare sätt arbeta med ett personligt ledarskap och fungerande samarbeten.

Personligt ledarskap – Att vilja agera tillsammans med andra för att nå egna och gemensamma mål

Personligt ledarskap är för mig hur jag bidrar med min samlade kompetens och mina insikter och gå tillsammans med andra mot gemensamma mål. Genom min kunskap om vad som motiverar mig och med lyhördhet för andra kan jag inspirera, lyssna och dela med mig för att vi ska nå ett gemensamt resultat.

Här ställer man sig frågor som

  • Vill jag vara en del av teamet och accepterar jag ramarna för den här uppgiften?
  • Är jag villig att samarbeta? Hur samarbetar jag med min omgivning?
  • Vad är viktigt för att vi ska hitta och nå gemensamma mål?
  • Hur kan jag bidra och förmedla min kompetens?
  • Kan jag acceptera och arbeta för delar jag inte håller med om?

Vårt ledarskap är en förmåga som jag ständigt behöver utveckla. Om jag vet vad jag vill blir jag tydligare i min kommunikation om egna och gemensamma mål och bli en bättre beställare av förväntat resultat.

Du som arbetar för att utveckla ditt självledarskap och personliga ledarskap utvecklar även ditt förhållningssätt till omvärlden och har en stark grund för att arbeta i olika team och skapa ett bra resultat.

Är du redan säker på att du vill utveckla ditt personliga ledarskap? 
Välkommen till utbildningsområdet Personlig utveckling utbildningar online

Personligt-ledarskap-utbildare-Eva-Swede

Eva Swede, utbildare, föreläsare samt gästbloggare på VeaLearn.
Driver företaget Fri och Stark AB.

 

Du kanske också gillar…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.