Företag kan få stöd för kompetensinsatser vid korttidsarbete – VeaLearn

Kompetensstöd till företag 2021 (komp)

Författad av VeaLearn Utbildning

2021-04-12

Företag kan få stöd för kompetensinsatser vid korttidsarbete –  gäller juni 2021. Den 29 mars öppnade Tillväxtverket upp för ansökan om ersättning för kompetensinsatser vid ansökan om korttidsstöd. Arbetsgivaren kan söka ersättning retroaktivt från den 1 januari 2021. Företaget får möjlighet att fritt välja en kompetensinsats som motsvarar kompetensbehovet hos de anställda och arbetsgivaren.

Syftet skall vara att höja kunskapsnivå och kompetens hos den anställda. Det kan gälla utbildningar som finns inom  högskolan, yrkeshögskolan, kommunal vuxenutbildning, folkhögskolan och personalutbildning externt som internt hos arbetsgivaren.

 

Hur mycket ersättning kan man få?
Maxbeloppet per anställd är max 10 000 kr. Ersättning för kompetensinsatser uppgår till 60 procent av dina kostnader. Det kan gälla både interna som externa kompetensinsatser.

 

Vilka villkor gäller för ersättning för stöd av kompetensinsatser vid korttidsarbete?
Dessa kriterier måste vara uppfyllda:

  • Den anställda måste vara korttidspermitterad under tiden för kompetensinsatsen.
  • De närmare förutsättningarna för kompetensinsatser behöver vara reglerade i ett avtal.

 

Obligatorisk med skriftligt avtal där de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna framgår. 

De närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras antingen i centrala eller lokala kollektivavtal eller i skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Enligt Tillväxtverket ska närmare förutsättningar framgå av avtalet:

  • att arbetstagaren ska delta i de kompetensinsatser som arbetsgivaren anordnar under den arbetsbefriade tiden
  • om kompetensinsatserna ska syfta till att höja kunskapsnivån hos arbetstagaren, eller validera den kunskap som arbetstagaren redan har
  • vad kompetensinsatserna ska bestå av (en beskrivning av insatsen och namn på utbildningar, kurser eller valideringsinsatser)
  • kompetensinsatserna ska förläggas på för arbetstagaren betald arbetsbefriad tid eller obetald arbetstid.
  • att arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna för de enskilda kompetensinsatserna.

 

Ett bra tillfälle att nyttja vår kunskapsbank med effektiva utbildningspaket eller enskilda diplomerade onlineutbildningar alternativt för  certifierade utbildningar.  Ta kontakt med oss för hjälp och diskussion av val av utbildningsinsats för dig eller medarbetare.

Du kanske också gillar…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.