fbpx
 

Anmälan och köp

Praktisk kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö

0,00 kr3.600,00 kr ex. moms

Praktisk kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö

En praktisk heldagsutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö och utbildningen. Under dagen får du lära dig att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, formulera mål och prioritera ohälsa, värdegrundens betydelse och hur viktig kommunikation och tydligheten mellan chef och medarbetare.

 

Målgrupp: Företagare, HR, chefer, skyddsombud, friskvårdsansvariga, hälsoinspiratörer och arbetstagare.

 

För en utförligare beskrivning av utbildningen, se nedan i beskrivningen eller följ länken här

Välkommen med din bokning!

Clear

Praktisk kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö är en passande kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper i OSA. Utbildningen baseras på AFS 2015:4 och den syftar till att minska arbetsrelaterad ohälsa. Föreskriften ställer tydliga krav på att chefer och arbetsledare ska känna till hur de ska förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Den här öppna utbildningen fokuserar på vad som behöver göras i praktiken för att leva upp till kraven i föreskriften. Kursen varvas med teori och praktiska övningar

 

I utbildningen får du bland annat lära dig följande:

• Från ord till handling – psykosocialt arbetsmiljöarbete i vardagen.
• Kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.
• Hur formulera mål och prioritera åtgärder för att främja hälsa
• Värdegrundens betydelse för delaktighet, engagemang och drivkraft
• Kommunikationens betydelse för motivation och prestation

 

Efter Praktisk kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö ska du kunna bland annat:

  • bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen
  • ha kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa
  • formulera mål och prioritera åtgärder som främjar hälsa
  • förstå värdegrunden för att skapa delaktighet, engagemang och drivkraft
  • förstå kommunikationens betydelse för motivation och prestation

 

Kort om utbildare Cattis Olsén:
Certifierad integrativ ledarskapscoach och har mer  än 20 års erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor och privat sektor. Huvudsakligen med ledarskaps -och medarbetarutbildning, jämställdhet och mångfald, handledning och hälsofrämjande utveckling.

 

Läs mer om utbildningen här och se introduktionsfilmen.

 

Mer information hos Arbetsmiljöverket

 

 

Aktuella utbildningar:

Intresseanmälan kontakta mig, Interaktiv webbutbildning via Zoom, Öppen utbildning