Nytt utbildningsstöd för arbetsmiljöutbildningar 2021- 2023 för privat sektor

Författad av VeaLearn Utbildning

2020-10-06

Nytt utbildningsstöd för arbetsmiljöutbildningar 2021 – 2023. I januari 2021 kommer en repris på den stora satsningen som gjordes under 2016 inom arbetsmiljöområdet. 

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsning resulterade i att inte mindre än 3 076 unika företag fick utbildningsstöd för arbetsmiljöutbildning. För administrationen stod AFA Försäkring.  Chefer och skyddsombud/arbetsmiljöansvariga utbildades inom Organisatorisk och social arbetsmiljö.


Ökat tryck på digitala arbetsmiljöutbildningar hos VeaLearn

Vi märker ett ökat tryck på just digitala arbetsmiljöutbildningar, mycket beroende av den pågående pandemin. I och med hemarbete, förändrat arbetssätt, distansledarskap och situationen inom Vård & Omsorg så krävs det mer resurser och än mer krafttag inom arbetsmiljöområdet.

Den ”Certifierad handledarutbildning inom OSA” efterfrågas och vi kan numera även erbjuda den som webbaserad lärarutbildning via Zoom alternativt som öppen utbildning. Datum för öppna utbildningen är  den 11-12/11 i Stockholm. Dock i mindre grupp med hänsyn till Folkhälsomyndigheternas direktiv.

Bakgrund till tidigare arbetsmiljösatsningar

Tanken med ett utbildningsstöd 2016 för arbetsmiljöutbildningar var att att skapa förutsättningar för bättre arbetsmiljö och samsyn på arbetsplatserna i arbetsmiljöfrågor. Stödet skulle gälla under två år men ansökningar blev så många att pengarna bara räckte under 2016, vilket innebar ett abrupt avslut både för utbildningsanordnarna och företagen. Flera av våra kunder och kursdeltagare erhöll inte utbildningsstöd av arbetsmiljöutbildningar p.g.a. av detta.

VeaLearn godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring
Över 23 000 personer, chefer och skyddsombud/arbetsmiljöansvariga utbildades i landet. VeaLearn var en av de godkända utbildningssamordnare vilket var oerhört glädjande. De mest populära utbildningar var och är fortfarande:

  • Chefsutbildningar Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • BAM – utbildning
  • SAM och
  • Arbetsmiljö för chefer (grundkurs)

Utbildningsinsats digitalt eller traditionellt?

Att utbilda digitalt inom Arbetsmiljö innebär en klar fördel då företaget kan utbilda flera medarbetare. Det blir mer hållbart miljömässigt och kostnadseffektivt. Längre giltighetstid innebär att kursdeltagarna kan lära, pausa, repetera och praktisera sina kunskaper. Det är också viktigt att man diskutera på arbetsplatsen efter utbildningen, att man tar den tiden tillsammans, chefer och medarbetare. Arbetsmiljöarbetet är en pågående process hela tiden i företaget och ett skallkrav att kunskapen finns i företaget! 

Vi utbildade digitalt redan 2016 och jag fick kämpa med att också få med även de digitala utbildningarna vid ansökningen! Idag har vi  ca 25 olika arbetsmiljö utbildningar med kompletterade onlineföredrag och facklitteratur med fokus inom arbetsmiljö och ledarskap. Utbildningarna erbjuds i effektiva utbildningspaket alternativt som enskild kurs.  Vi utbildar gärna företagsinternt.

Diplomerade utbildningar och kunskapstester
Kursdeltagarna får Diplom efter att man genomgått utbildningen samt besvarat kunskapstesterna efter varje delmoment. Vi samarbetat med flera utbildare och utbildningsbolag. Med VeaLearns Företagsmedlemskap LMS INSIGHT kan utbildningsansvariga/chefer följa medarbetare i sin utbildningsprocess och stötta sina chefer och medarbetare när behov uppstår.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kr och AFA Försäkringar administration

Nu satsar man 75 miljoner på nytt utbildningsstöd för arbetsmiljöutbildningar och satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Så – mitt råd är att ni redan nu in tittar över verksamhetens av utbildningar, gör en behovsanalys. Har ni nyanställda chefer, arbetsledare eller skyddsombud? Behövs en ansvarig person redan nu som håller i komplettering och uppdatering inför 2021? Utbilda digitalt, traditionell eller kanske ta in nya utbildningar i ert befintliga LMS. Rådgör gärna med oss, vi hjälper gärna till! 

Vi följer AFA under hösten och inväntar mer information. Man kommer prioriterar utbildningar där chefer och arbetsmiljö – eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

På återhörande,
Härliga hösthälsningar från

Utbildningsmäklare och grundare till VeaLearn Utbildning. Lisbeth Halldin

Lisbeth Halldin
Utbildningsmäklare och grundare till VeaLearn Utbildning

Källa: AFA fÖRSÄKRINGAR

Du kanske också gillar…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.