Vad är ett hållbart företagande? – VeaLearn Utbildning

Vad är hållbart företagande - blogg -VeaLearn utbildning (komp)

Författad av VeaLearn Utbildning

2021-07-30

Vad är ett hållbart företagande och vad betyder CSR?

CSR används ofta i detta sammanhang och kommer från engelskan Corporate  Social Responsibility, det vill säga  på svenska  – Företagets samhällsansvar eller sociala ansvar. Det uttryck som vi har enats om i Sverige är ”Hållbart företagande”  Sverige.

Hur ska vi utveckla bra sätt att arbeta med hållbart företagande i våra verksamheter?
Idag är hållbarhet en hygienfaktor. I Sverige tar chefer klimatfrågan på allra största allvar och trots goda intentioner så skiljer sig kompetensen och det praktiska arbetet en hel del. En del av hållbarhetsarbetet styrs sedan en längre tid av lagar och avtal. Med andra ord har vi redan påbörjat integreringen av hållbarhet i vissa delar av vår affärsprocess. Nu behöver vi gemensamt, utifrån unika krav och förutsättningar i respektive bransch, vidareutveckla hållbarhetsarbetet.

Begreppen hållbar utveckling fastslogs redan 1987 av FN och Bruntlandkommissionen. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” De tre perspektiven för hållbar utveckling är enligt FN ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Utvecklingen fortsatte och FN:s generalförsamling antog år 2015 ”Agenda 2030” med 17 övergripande globala mål för hållbar utveckling. De utgår från de tre perspektiven ovan som lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Alla 193 medlemsländer har förbundit sig att följa detta.

Effekten av hållbart företagande speglas på flera plan. Förutom uppenbara effekter finns det flera skäl att arbeta med hållbarhet. Ett bra utfört hållbarhetsarbete skapar värde för både ditt företag och vårt gemensamma samhälle. Även om ni har påbörjat processen behöver du fundera på hur det fortsatta arbetet ska se ut.

Några exempel på var du kan arbeta med hållbarhetsarbete i din organisation

Ekonomisk hållbarhet och ansvarstagande

  • Långsiktig affärsmodell som leder till lönsamhet och överlevnad

Social hållbarhet

  • Arbetsmiljö, mental och fysiskt välbefinnande, värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsförhållanden hos underleverantörer
  • Samhällsengagemang – Erbjuda pengar/tid/kunskap

Miljömässigt ansvarstagande

  • Transporter, avfallshantering, energiförbrukning, resursanvändning
  • Livscykelanalys, miljöpåverkan under livscykeln, produktansvar
  •  

Vad finns det då för exempel på effekter av hållbart företagande?

  1. Vid arbetet med hållbarhet genomlyser och förbättrar ni affärsplan, styrning och riskhantering vilket leder till en mer hållbar produkt.
  2. Varumärket stärks. Privatkonsumenter, företag och offentlig sektor ställer hållbarhetskrav. Varor och tjänster som produceras och levereras rättvist och miljömedvetet.
  3. Arbetsgivarvarumärket stärks. Medarbetare söker sig till företag med uttalade hållbarhetsmål. Anställda har förväntningar på ett hållbart företagande.

Ett hållbart företagande genomsyra företagets verksamhet. Det sker genom en integrering av hållbarhetsfrågor i affärsmodellen.
Funderar du på var du ska börja, eller kanske fortsätta med ditt hållbarhetsarbete för att det ska ge bästa effekt för just ditt företag?

Är du intresserad av hållbarhetsarbete och behöver mer kunskap kring detta har vi flera olika utbildningar samt facklitteratur.

 

Du kanske också gillar…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.