Aldrig tidigare har så många blivit sjukskrivna på grund av stress

Blogginglägg Aldrig tidigare har så många blivit sjukskrivna på grund av stress

Författad av VeaLearn Utbildning

2023-11-23

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Nu utgör psykisk ohälsa över hälften av alla långvariga sjukfall – och stressrelaterade sjukskrivningar dominerar.

Före millennieskiftet var det vanligaste skälet till långvarig sjukskrivning sjukdomar som påverkade rörelseorganen, som till exempel rygg- eller nackproblem. Idag i det moderna arbetslivet är sjukfrånvaron betydligt högre bland kvinnor än män, och vissa branscher drabbas hårdare än andra. Samtidigt visar forskningen tydligt att arbetsmiljön är den främsta faktorn bakom denna utveckling. I höstas publicerade Försäkringskassan rapporten ”Från ryggont till utmattning,” den första i en årlig serie som benämns ”Försäkringskassans lägesrapport – psykisk ohälsa i dagens arbetsliv.”

Inte längre fysiska hälsoproblem som dominerar vid längre sjukskrivningar

Det är inte längre fysiska hälsoproblem som dominerar vid längre sjukskrivningar. I den inledande rapporten har Försäkringskassan utforskat denna utveckling samt de faktorer som ligger bakom den.

– I takt med att arbetslivet har förändrats från en högre grad av industriell produktion till att fokusera mer på tjänster, har även den arbetsrelaterade ohälsan förändrats. Idag är det inte främst fysiska hälsoproblem som dominerar vid längre sjukskrivningar, utan istället är stressrelaterade sjukskrivningar det mest påtagliga”, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.

Kvinnor stressar mer än män

Från början av 2010-talet har antalet sjukskrivningar på grund av stress i Sverige femdubblats. I december förra året var antalet personer som sjukskrevs på grund av stress det högsta på över 17 år, en riktigt skrämmande siffra, och det är främst kvinnor som påverkas av denna brutala ökning.
Det är solklart att det finns påtagliga skillnader mellan könen när det kommer till sjukskrivningar på grund av stress. Av de 42,591 individer som var sjukskrivna på grund av stress i december förra året, var hela 33,459 kvinnor; vilket motsvarar hela 79 procent av fallen.

– Yrkesroll och bransch kan påverka stressnivåer och sjukskrivningar. Kvinnor bär ofta ett större ansvar för både arbete och hushållssysslor. Övergången från arbetsdagen till hemarbete kan leda till ökad stress, även om kropp och sinne faktiskt behöver återhämtning, påpekar Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Arbetsmiljön är främsta faktorn bakom långvarig stress
Forskning har tydligt fastställt att en ogynnsam arbetsmiljö är huvudorsaken till stressrelaterad sjukfrånvaro, och en väsentlig faktor som förklarar hög sjukfrånvaro inom vård, skola och omsorg är en obalans mellan ställda krav och tillgängliga resurser.


Vad kan arbetsgivare göra för att förebygga stress hos sina anställda?

För att skapa en mer hälsosam och produktiv arbetsmiljö är det av yttersta vikt för dig som arbetsgivare att aktivt ta itu med frågan om stressförebyggande åtgärder. Men vad kan arbetsgivare göra för att främja välbefinnande och minska stress hos sina anställda? Här kommer våra bästa tips!

Förbättra arbetsmiljön och ergonomin
En av de mest effektiva åtgärderna för att förebygga arbetsmiljörelaterad sjukskrivning är att se till att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad och säker. Det innebär att skapa en arbetsmiljö där anställda kan utföra sina uppgifter utan onödig fysisk belastning eller risk för olyckor. Det kan inkludera rätt justering av arbetsstolar, skrivbord och datorer, samt förebyggande åtgärder för att minska fallrisk och andra olyckor.

Förstå och hantera arbetsbelastning
Du som arbetsgivare bör utvärdera arbetsbelastningen för dina anställda och se till att den är rimlig. Det handlar till största del om att undvika överbelastning och se till att uppgifterna är realistiska att genomföra inom rimliga tidsramar. Arbetstagare som kontinuerligt överväldigas av arbetsbörda riskerar att uppleva stressrelaterade sjukdomar.

Främja en positiv arbetskultur
En sund och positiv arbetskultur är avgörande för att minska arbetsrelaterad sjukskrivning. Det innebär att skapa en miljö där öppen kommunikation uppmuntras, där anställda känner sig uppmuntrade att rapportera problem och där ledningen är medveten om de anställdas behov.

Erbjud stöd för mental hälsa
Psykisk ohälsa är en betydande faktor bakom arbetsmiljörelaterad sjukskrivning. Arbetsgivare bör erbjuda resurser för att stödja den mentala hälsan hos sina anställda, såsom tillgång till samtalsterapeuter, krisstöd och informationskampanjer om psykisk hälsa. Genom att minska stigman kring mental ohälsa och uppmuntra öppen dialog kan arbetsgivare skapa en mer stödjande miljö.

Utveckla och genomföra förebyggande program och utbildning
Arbetsgivare kan implementera förebyggande program och utbildningar som syftar till att öka medvetenheten om arbetsrelaterad stress och främja självvård. Dessa program kan inkludera stresshanteringskurser, övningar för bättre arbetslivsbalans och rådgivning om hälsosamma arbetsvanor. Genom att investera i sina anställdas välbefinnande kan arbetsgivare förebygga många arbetsrelaterade sjukdomar och minska sjukskrivningarna!


Vi på VeaLearn erbjuder flera olika utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa. Här är några av dem:

Bild på VeaLearn utbildningar inom stresshanteringStresshantering och meditation
Stresshantering med mental ergonomi
Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal
Konsten att fokusera i en stressad värld
Självledarskap inifrån och ut

Organisatorisk och social arbetsmiljö


Sammanfattning

Aldrig tidigare har så många blivit sjukskrivna på grund av stress, och psykisk ohälsa utgör nu den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro i flera välmående länder, inklusive Sverige. Det som har ökat mest över tid är inte primärt psykiska sjukdomar som schizofreni, utan istället psykisk ohälsa kopplad till stress, särskilt utmattningssyndrom och främst hos kvinnor.

Som arbetsgivare är det viktigt att arbeta aktivt med frågor kring stress. Du bör ha koll på riskerna med arbetsmiljörelaterad stress och lära dig mer om vad just du kan göra för att dina anställda ska trivas och må bra. Det finns flera utbildningar att gå för att lära dig mer om just förebyggandet – som är en oerhört viktig del!

Du kanske också gillar…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.