VeaLearns lärmodell för livslångt lärande i arbetslivet 

Medarbetarskap - hållbarhet, utveckling av medledare - ubildning från VeaLearn (komp)

Författad av VeaLearn Utbildning

2021-11-15

VeaLearns lärmodell är en modell för livslångt lärande i arbetslivet. Vi har tagit fram modellen för att hjälpa er att hitta bästa möjliga sätt till långsiktig inlärning och tillämpning av kunskaper i arbetet. Rätt mix av inlärningsprocesser för olika arbetsuppgifter och tillämpning leder till ökad kompetens i arbetet.

Vårt samhälle har förändrats snabbt och förändras idag ännu snabbare. Livslångt lärande innebär att lärandet idag genomsyrar vårt liv och vi präglas av att vi har betydligt fler källor för inlärning och kunskap än för några årtionden sedan. Det innebär även att vårt sätt att lära nytt har expanderat och förändrats.

VeaLearns lärmodell bygger  på modern forskning och praktiska erfarenheter av hur inlärning sker effektivt och långsiktigt. Vi kan idag öka vår kompetens på arbetsplatsen genom tre huvudsakliga källor för inlärning.


VeaLearns lärmodells tre ben

Inlärning på jobbet
Praktiska och teoretiska kunskaper förvärvar vi dagligen om vi får lära och växa med våra dagliga arbetsuppgifter. För det behöver man avsätta tid i det vardagliga arbetet. Här planerar vi även in tid för det informella lärandet genom utbildningar online, webbinarier, workshops, jobbrotation och genom att googla och läsa facklitteratur. Planeringen för det sker genom ett att verksamheten är organiserad med tanken att långsiktigt utveckla och behålla företagets kompetens. Dessutom behövs ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap.

Social inlärning
Sker genom samspelet på jobbet och genom en hållbar kultur på arbetsplatsen. Kafferasten, informella samtal och mötesplatser skapar förutsättningar för informella möten och att skapa tillit i organisationen. Här finner vi även coaching och mentorskap där vi kan få hjälp att se saker ut olika perspektiv och utvecklas i självledarskap och vår roll på arbetet. Kulturen ska skapa förutsättningar för utbyte av kunskap och samarbete. Företagskulturen behöver man utveckla aktivt, till exempel genom professionell processledning. Den sociala inlärningen sker även genom de bloggar, videos och poddar som individen följer. Privat eller på jobbet.

Formell inlärning.
Övergripande utbildningsinsatser på arbetsplatsen för en ökad gemensam kompetens, förankrad i verksamheten. Det kan vara gemensamma utbildningar, fysiska som online, föreläsningar och konferenser. Ett annat exempel är individuella utbildningsinsatser för vissa nyckelkompetenser. Kanske för hela eller delar av personalen för att företaget ska leva upp till krav i olika lagrum eller avtal. 


Anpassa inlärningen för att öka kompetensen

En trend är att vi till följd av vårt hållbarhetstänk inte kommer att resa lika mycket i eller till arbetet. Arbetsplatsen har, som vi har sett varit en del av förutsättningen för inlärning på jobbet. Nu när vi organiserar oss på ett nytt sätt där vi delvis arbetar på distans behöver vi anpassa utbildning och inlärning till dagens förutsättningar. Samtidigt bör vi även ta tillvara de möjligheter som finns till ”riktiga möten”.

Hur ska du tänka?
Som du ser finns det många vägar idag att gå för att öka den samlade kompetensen inom organisationen. Om du vill öka kompetensen behöver du fundera över vilken typ av utbildning ni behöver och i vilken form. Både på individnivå och på organisationsnivå. Det som har ökat och fortfarande ökar stort är digitala utbildningar, möten och workshops, men även coaching på distans. Den ger oss möjligheter att fortbilda oss oberoende av tid och plats.

När du läser om VeaLearns lärmodell, fundera på hur det ser ut på din arbetsplats…

• Vilket behov har du och dina medarbetare av fortbildning? På individnivå och på organisationsnivå.
• Hur stor andel av er kompetenshöjning och fortbildning sker inom de olika benen och hur vill ni att det ska vara?
• Hur kan ni utbilda mer smart i balansen mellan digital och traditionell utbildning?

Önskar du hjälp, rådgivning är du välkommen att kontakta oss via formulär el.tel: 08-773 1525.

Läs gärna del 1 om Modern kompetens och lärande, se ” Vad är modern kompetens i arbetslivet” 

 

 

Utbildningskonsult Eva Swede hos VeaLearn, bild för WEB

VeaLearns lärmodell förklaras av Eva Swede, Utbildningskonsult, coach och processledare på Vealearn. VD för Fri och Stark. Verksam sedan 2007 med Glädjefylld Vilja i arbetet som mission. Föreläsare, utbildare och förändringsledare. Arbetar främst med organisationsutveckling, personligt ledarskap, och en bra kultur och arbetsmiljö genom goda dialoger. Har även varit HR- och ekonomi-chef inom privat och offentlig sektor.

Du kanske också gillar…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.