fbpx
 

HR och personal kompetensutveckling

HR OCH PERSONAL – DIPLOMERADE UTBILDNINGAR ONLINE

Aktuella utbildningar vänder sig till dig som kommer att ha eller har ansvar för personalrelaterade frågor. Är du personalchef, personalansvarig, rekryterare, löneansvarig eller annan HR-specialist hittar du flera intressanta utbildningar här. Med nya kunskaper inom personalområdet blir du säkrare i din roll och kan arbeta framgångsrikt med företagets personal och skapa ett bra företagsklimat!

Köp till mallar inom HR och personal för att underlätta ditt arbete!

Stora mallpaketet
Mallpaket personal 

Utbildningen omfattar:

 • Allmänt om arbetsrättsliga lagar
 • Anställningsavtalet och olika anställningsformer
 • Uppsägningar och avskedanden
 • Omreglering av anställningsavtal
 • Turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Lön och förmåner under uppsägningstiden
 • Integritetsfrågor
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Förhandlings- och informationsskyldighet
 • Arbetsgivarens möjligheter och rättigheter

Utbildningen omfattar:

 • En historisk syn på värdegrundsarbete
 • Värdegrundsarbete och verksamhetsstyrning genom visioner, strategier och affärsplaner
 • Värdegrundsarbete och ett fungerande medarbetarskap
 • Rollen som förändringsledare och internkonsult
 • Motiverande metoder för att förankra en värdegrund
 • Kommunikativa aspekter på värdegrundsförankring
 • Strategier för att utveckla en värdegrund
 • Strategier för att skapa en levande värdegrund
 • Konkreta exempel och praktikfall
 • Best practices och framgångsfaktorer

Utbildningen omfattar:

 • Att definiera mångfald
 • Att implementera mångfald i sin verksamhet
 • Mångfald som strategi
 • Mångfald på alla verksamhetsnivåer
 • Det normkritiska perspektivet som förändringsverktyg
 • Olika perspektiv på mångfald
 • De vanligaste drivkrafterna
 • Att arbeta med omvärldsanalys
 • Att arbeta med statistik
 • Effekterna av mångfaldsarbetet

Utbildningen omfattar:

 • Att definiera mångfald
 • Mångfald som strategi
 • Det normkritiska perspektivet som förändringsverktyg
 • Olika perspektiv på mångfald
 • De vanligaste drivkrafterna
 • Att arbeta med omvärldsanalys
 • Att arbeta med statistik
 • Externa effekter av att implementera mångfald

Utbildningen omfattar:

 • Att definiera mångfald
 • Att implementera mångfald i sin verksamhet
 • Mångfald som strategi
 • Mångfald på alla verksamhetsnivåer
 • Det normkritiska perspektivet som förändringsverktyg
 • Det mångfaldsstrategiska ledarskapet
 • Olika perspektiv på mångfald
 • De vanligaste drivkrafterna
 • Att arbeta med omvärldsanalys
 • Att arbeta med statistik
 • Effekterna av mångfaldsarbetet

Utbildningen omfattar:

 • Rekryteringsrutiner och omvärldsperspektiv
 • Att vårda humankapitalet och skapa motivation och trivsel på arbetsplatsen
 • Vad ryms i begreppet kompetens?
 • Strategisk kompetensförsörjning – identifiera nyckelmedarbetare och framgångsrika beteenden
 • Att identifiera och skapa en vinnande företagskultur
 • Personalidén som långsiktig strategi
 • Arbetsgivarvarumärket
 • Kompetensbaserad rekryteringsmetodik
 • Värderingsstyrd rekryteringsmetodik
 • Rekryteringsprocessen från kravprofil till bakgrundskontroller
 • SWAN-analys och The Big Five
 • Användbara mallar
 • Exempel på misstag och fallgropar att undvika

HR OCH PERSONAL – KOMPETENSUTVECKLING

HR OCH PERSONAL EN VIKTIGT OMRÅDE I ETT FÖRETAGS VERKSAMHET

I vårt utbud av kostnadseffektiva utbildningar, e-böcker och föredrag hittar du varierande kunskaper inom personalområdet, t.ex. affärsmannaskap för HR, arbetsrätt, värdegrund, mångfald och rekrytering. Vi erbjuder dig främst diplomerade utbildningar online där du får göra en test efter varje avsnitt som säkerställer dina nya kunskaper. Alla våra utbildare är mycket erfarna och gedigen kunskap av att leda och undervisa inom human resources och med personalrelaterade frågor.

Söker du utbildningar t.ex. inom arbetsmiljö, arbetsmarknad, ledarskap, kommunikation, CSR så se vårt utbud i utbildningskatalogen eller under respektive ämnesområde. Önskar du att få någon utbildning eller föreläsning företagsinternt så kontakta oss för offert eller rådgivning.